Курс за вибором "Сходинки до інформатики", народжений у 2002 році у м. Києві та здобувший велику популярність по всій Україні, став основою для однойменного обов'язкового предмета початкової школи, який, починаючи з 2012/2013 н. р., поетапно впроваджується у навчальний процес.

Це єдиний в Україні пропедевтичний курс інформатики для молодших школярів, що має 10-річну історію, пройшов належну апробацію та рекомендований Міністерством освіти і науки України.

Якщо навчальний заклад має відповідні можливості, він може обрати викладання цього курсу за рахунок варіативної складової типових навчальних планів.

У 2-му класі інформатиці можна присвятити додаткову 1 годину на тиждень окрім години, передбаченої інваріантною складовою на вивчення предмета за державною програмою.

У 3-му та 4-му класах у цьому навчальному році предмет "Сходинки до інформатики" ще не входить до інваріантної складової. Тож навчання молодших школярів комп'ютерної грамотності можна здійснювати в межах варіативного курсу.

Методичне забезпечення курсу за вибором
"Сходинки до інформатики"