Завантажити повний текст програми (у форматі MS Word) >>

 

Ломаковська Г. В., Ривкінд Й. Я.,
Колесников С. Я.

 

ІНФОРМАТИКА
5-7 класи

Програма курсу
інформатики для загальноосвітніх
навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(Лист № 1/11-9062 від 29.09.2010 р.)

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс «Інформатика» є логічним продовженням курсу «Сходинки до інформатики» для учнів 2-4 класів.

Вивчаючи цей курс учні продовжують оволодівати основними навичками роботи з комп’ютером, ознайомлюватися з його можливостями, навчаються створювати складні текстові документи, растрові та векторні малюнки, використовувати різні прикладні програми, зокрема для роботи з архівами, закріплюють знання основних алгоритмічних структур, навчаються складати алгоритми для виконавців з різними системами команд, розвивають логічне мислення та творчі здібності.

Передбачена можливість вивчення цього курсу учнями, які не вивчали курс «Сходинки до інформатики». Це стає можливим завдяки включенню до програмного матеріалу 5 класу ряду основних питань з кожної теми на повторення і закріплення матеріалу, що вивчався у 2-4 класах.
У програмі цього курсу передбачено такі напрями навчальної та розвивальної діяльності учнів.

Перший напрям — прикладний. Учні здобувають навички роботи з об’єктами операційної системи та її налаштування, підготовки та редагування текстових документів, створення малюнків у графічному редакторі, одержують навички використання прикладних програм для роботи з архівами та захисту комп’ютера від вірусів.

Другий напрям — алгоритмічний. Учні закріплюють поняття виконавця, його системи команд, алгоритму, вчаться розрізняти основні алгоритмічні структури та застосовувати їх у відповідних ситуаціях, ознайомлюються з поняттям процедури, їхніми видами та принципами їх використання в алгоритмах, навчаються складати i записувати алгоритми для виконавців, у тому числі з використанням процедур, Вони також знайомляться з командою розгалуження та командою присвоювання. У результаті учні повинні вміти складати i записувати нескладні алгоритми для виконавця, у тому числі з використанням процедур, а також тестувати їх для різних вхідних даних. Усе це спрямовано на розвиток логічного мислення учнів, умінь аналізувати, розкладати задачу на пiдзадачi та складати алгоритм її розв’язання з окремих частин.

Третій напрям — розвивальний. Учні розвивають творчі здібності та логічне мислення, виконуючи різноманітні творчі завдання, як у процесі роботи з навчально-розвивальними програмами, так i на теоретичній частині уроку.

 

Завантажити повний текст програми (у форматі MS Word) >>