Робочий зошит "Інформатика, 5 клас"

Обкладинка зошита "Інформатика, 5 кл."Зміст та призначення зошита

Робочий зошит є невід’ємною складовою навчально-методичного комплекту з курсу “Інформатика. 5 клас”. Сторінки зошита містять вправи до кожного уроку, які відповідають змісту підручника, зокрема рубриці “Запитання та завдання”. Окрім того, зміст зошита доповнює, розширює і поглиблює матеріал підручника.

Виконання поданих у зошиті завдань сприяє засвоєнню матеріалу теоретичної частини уроку, закріпленню навичок, отриманих під час практичної роботи з комп’ютером, повторенню раніше вивченого матеріалу.

Багато вправ спрямовано на розвиток логічного мислення, уваги, пам’яті, уяви, фантазії, творчих здібностей дітей. Деякі завдання є пропедевтичними: формують у учнів пізнавальну мотивацію, готують їх до сприйняття нового матеріалу.

Методичні вказівки до використання зошита

На роботу з зошитом доцільно відводити 10-15 хвилин кожного уроку.

Зошит дає вчителеві можливість організувати на уроці диференційовану та індивідуальну роботу з учнями. Слід зазначити, що кожна сторінка-урок зошита містить завдання різного рівня складності, тому не обов’язково, щоб кожен учень виконав усі вправи. Тим, хто впорався з простими завданнями, можна запропонувати складніші. Якщо діти не мають відповідного рівня підготовки, вчителю варто розтлумачити зміст завдання, виконати аналогічне разом з учнями. Вправи, які не потребують додаткових пояснень учителя, можна запропонувати для самостійного виконання вдома.

При перевірці виконання завдань слід враховувати, що деякі завдання можуть бути виконані правильно кількома способами, а також, що відповідь учня може бути нестандартною. Тому, оцінюючи правильність виконання завдання, треба обов’язково запропонувати учневі пояснити свою думку.

Зауважимо також, що подані у зошиті вправи, які включають елементи комбінаторики, теорії множин і теорії графів, не потребують спеціальної теоретичної підготовки учня. Вчителеві не слід загострювати увагу на роз’ясненні цих понять. Такі вправи є пропедевтичними, їхня мета – розширення зони найближчого розвитку, активізація логічного мислення, уваги та кмітливості.

Зразки сторінок зошита

Розділ 1. Операційна система "Windows"

Розділ 2. Графічний редактор "Paint"

Зошит "Інформатика, 5 кл.", стор. 10 Зошит "Інформатика, 5 кл.", стор. 15

Розділ 3. Основи алгоритмізації

Розділ 4. Текстовий редактор "WordPad"

Зошит "Інформатика, 5 кл.", стор. 19 Зошит "Інформатика, 5 кл.", стор. 27